1. A kecskeméti katolikus egyházi intézmények és közösségek – különös tekintettel a Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Házra – fejlesztésének, állagmegóvásának, működtetésének támogatása.

2. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 • a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút felvázolása
 • a fiatalok társadalmi életbe történő bevonásának erősítése
 • fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába
 • segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez közösségi terek kialakításával, kiállítások, kulturális és sport programok szervezésével

3. Családok, nagycsaládok segítése, gondozása.

 • a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése
 • a nők, különösen a gyermekgondozásból visszatérő anyák, a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése
 • az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig
 • biztosítani a teljes értékű élethez való jogot
 • generációk közötti kapcsolatok erősítése
 • testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás
 • baba-mama klub működtetése

4. Oktatási, képzési tevékenységek szervezése, lebonyolítása

5. Kiállítások, kulturális és sportprogramok, utazások, táborok szervezése.

6. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség, a jólét elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megszüntetése, megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Szentcsalád Plébánia karitászcsoportjának és önkénteseinek munkáját.

7. Különböző, elsősorban Kárpát-medencei népcsoportok identitásának, barátságának, valamint együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása.

8. Működésünk során figyelünk a környezetvédelmi szempontokra és a programok kialakítása során a fenntarthatóság elvére.

9. A fenti célok elérése érdekében az Alapítvány részt vesz európai uniós fejlesztési programokban.

Pályázat

Támogatás

Nemzeti Együttműködési Alap logo

A honlap fenntartásához hozzájárul a NEA, "Működési támogatás a 2018. évre" ( NEA-TF-18-M-0921) projekt keretében.

A honlap fenntartásához hozzájárul a NEA, "Működési támogatás a 2017. évre" (NEA-TF-17-M-0149) projekt keretében.

A honlap létrehozásához hozzájárul a NEA, "Működési támogatás 2015. évre" (NEA-TF-15-M-0577) projekt keretében.

Adó 1%

Várjuk az SZJA 1 %-os felajánlásokat céljaink megvalósításához.