A Szent Erzsébet Alapítvány 1993-ban alakult. Munkánk alapvetően karitatív tevékenységet foglal magában, amelyben a keresztény értékeket szeretnénk megvalósítani, továbbadni.

Tevékenyégeink

Mentális gondozást végzünk

• Heti rendszerességgel önkénteseink a Megyei Kórház osztályain betegeket látogatnak meg és nyújtanak lelki segítséget.
• 2-3 önkéntesünk rendszeresen látogatja és segíti a Margaréta Otthon lakóit, betegeit.
• Önkénteseink idős, beteg emberek hivatalos ügyeinek intézésében is segítenek számos alkalommal.
• Alapítványunk támogatásával működik a Szentcsalád Plébánián a baba-mama-papa klub, amely arra hivatott, hogy a gyermekükkel otthon lévő kismamáknak teremtsen közösséget, ezen kívül külön alkalmak vannak, amikor csak az édesapák vigyáznak gyermekeikre, közben pedig megoszthatják egymással tapasztalataikat.
• Önkénteseink rendszerességgel szállítanak betegeket autóval orvoshoz, szentmisére, temetőbe.
• Szülés után számos kismamának és családjának szállítunk ebédet terheik könnyítése érdekében.
• Értelmes időtöltést, programokat nyújtunk minden évben közel 30-40 idős embernek (Idősek körutazása).
• Fiatalok részére is szervezünk programokat az év során, amelyeken keresztül ellátogathatnak és segíthetnek az alábbi intézmények valamelyikében: a Margaréta Otthon lakóinak (beszélgetés, zenés műsor, tolószékes idősekkel közös foglalkozások a közeli parkban, közös éneklés stb.), a Juhar utca állami gondozott fogyatékos gyermekeinek (zenés műsor, közös sportolás, sétálás, beszélgetés), a Napsugár Speciális Gyermekotthonban lévő gyerekeknek (éneklés, közös játék), a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak (közös éneklés, karácsonyi műsor, beszélgetések).
• Ezeken kívül évente sor kerül szemétszedésre székhelyünk közvetlen környezetében és a Széchenyi városrész közterületein.
• Családos és ifjúsági táborokat szervezünk és valósítunk meg minden évben.
• Koncerteket szervezünk az év folyamán (orgona, kórus).

Anyagi segítséget nyújtunk minden évben a rászorulóknak

• 15-20 családot támogatunk az iskolaév indítása kapcsán.
• Adományokból gyermekruha-vásárt rendezünk évről évre.
• Támogatjuk a baba-mama-papa klub működését.
• 10-15 családnak ajándékozunk élelmiszerutalványt vagy élelmiszercsomagot minden évben.

Egyéb tevékenységeink

• Az EU-s Élelmiszerbanktól érkezett adományok tárolását és szétosztását szervezzük.
• Nyugdíjas Klubot működtetünk.
• A környezetünkben élő rászoruló betegeket látogatjuk, segítséget nyújtunk abban, amire szükségük van.
• A harmonikus családi életet megalapozó értékek erősítése érdekében támogatjuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense, Bíró László tematikus honlapját.

Mindezek mellet komolyan törődünk fiataljaink életre való felkészítésével a keresztény értékek átadása és a karitatív munkába való bevonása révén (Emberek a környezetükért program).

Programjaink megvalósításában évente közel 30 önkéntesünk vesz részt rendszeresen tinédzserektől a nyugdíjasokig. A működéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatokat is önkéntesek végzik az anyagi források szűkössége miatt.

A szervezet társadalmi felelősségvállalása

Alapítványunk a megalakulásakor többek közt az alábbi társadalmi szükségletek kielégítését tűzte ki célul, amelyek iránt máig felelősséget vállal.

Az ifjúság keresztény szellemű nevelése, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

• a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút felvázolása;
• a fiatalok társadalmi életbe történő bevonásának erősítése;
• fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába;
• segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Családok, nagycsaládok, segítése, gondozása

• a család mint a társadalom alapintézményének megerősítése;
• a nők, különösen a gyermekgondozásból visszatérő anyák, a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése;
• az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig;
• biztosítani a teljes értékű élethez való jogot;
• generációk közötti kapcsolatok erősítése;
• testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás;
• baba-mama klub működtetése.

Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség, a jólét elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megszüntetése, megakadályozása.

Helyi igények

Szükség van önkéntesekre, akik segítenek a kecskeméti nehéz helyzetben élők, rászorulók sorsán. Ez jelenthet akár puszta együttlétet (pl. idősekkel való beszélgetés, séta; fogyatékos, árva gyerekekkel játék, fiatalkorúak börtönében élő rabokkal való társalgás, éneklés stb.); vagy konkrét munkát (pl. háztakarítás, parkrendezés, kerítésfestés, szemétszedés stb.).

Pályázat

Támogatás

Nemzeti Együttműködési Alap logo

A honlap fenntartásához hozzájárul a NEA, "Működési támogatás a 2018. évre" ( NEA-TF-18-M-0921) projekt keretében.

A honlap fenntartásához hozzájárul a NEA, "Működési támogatás a 2017. évre" (NEA-TF-17-M-0149) projekt keretében.

A honlap létrehozásához hozzájárul a NEA, "Működési támogatás 2015. évre" (NEA-TF-15-M-0577) projekt keretében.

Adó 1%

Várjuk az SZJA 1 %-os felajánlásokat céljaink megvalósításához.